Thực đơn khách đoàn

Thực đơn áp dụng cho đoàn 8 khách trở lên

 

ĐNV 60-01
1. SALAD TRỘN
2. RAU MUỐNG XÀO TỎI
3. CANH CẢI XANH THỊT BẰM
4. THỊT LUỘC TÔM CHUA
5. CÁ LÒNG TONG KHO TIÊU
6. CƠM TRẮNG
7. TRÁNG MIỆNG ( CHUỐI)
ĐNV 60-02
1. SALAD TRỘN GIẤM
2. BÔNG CẢI XÀO TỎI
3. CÁ SUỐI KHO TỘ
4. THỊT KHO TRỨNG
5. CANH BẦU NẤU TÔM
6. CƠM TRẮNG
7. TRÁNG MIỆNG (CHUỐI)
ĐNV 60-03
1. SALAD TRỘN GIẤM
2. ĐỌT LANG XÀO TỎI
3. CÁ KÈO KHO RAU RĂM
4. THỊT KHO ĐẬU HŨ
5. CANH CHUA CÁ LÓC
6. CƠM TRẮNG
7. TRÁNG MIỆNG (CHUỐI)
ĐNV 70-01
1. SALAD TRỘN GIẤM
2. BÔNG THIÊN LÝ XÀO TỎI
3. TÔM RIM NƯỚC DỪA
4. SƯỜN NON RAM
5. CÁ DIẾC NẤU RAU RĂM
6. CƠM TRẮNG
7. TRÁNG MIỆNG (CHUỐI)
ĐNV 70-02
1. SALAD TRỘN
2. RAU TẬP TÀNG KHO QUẸT
3. CÁ NGỪ KHO THƠM
4. THỊT BA CHỈ QUAY
5. CANH GÀ LÁ GIANG
6. CƠM TRẮNG
7. TRÁNG MIỆNG (CHUỐI)
ĐNV 80-01
1. SALAD TRỘN
2. CÁ LÓC ĐỒNG KHO TỘ
3. BÔNG CẢI XÀO THỊT BÒ
4. SƯỜN NON CHUA NGỌT
5. GÀ KHO SẢ ỚT
6. CANH GÀ LÁ BÉP
7. CƠM TRẮNG
8. TRÁNG MIỆNG (CHUỐI)
ĐNV 80-02
1. SALAD TRỘN
2. BÔNG THIÊN LÝ XÀO BÒ
3. CÁ THU CHIÊN SỐT CÀ
4. GÀ TA KHO GỪNG
5. TIM GAN XÀO HÀNH CẦN
6. CANH CUA LÁ BÉP
7. CƠM TRẮNG
8. TRÁNG MIỆNG (CHUỐI)
ĐNV 100-01
1. SALAD TRỘN
2. NGŨ QUẢ KHO QUẸT
3. CÁ DIẾC KHO RAU RĂM
4. TÔM RIM NƯỚC DỪA
5. GÀ TA LUỘC
6. CANH CHUA HẢI SẢN
7. CƠM TRẮNG
8. TRÁNG MIỆNG (CHUỐI)
ĐNV 100-02
1. SALAD TRỘN
2. RAU TẬP TÀNG KHO QUẸT
3. CÁ LÒNG TONG KHO TIÊU
4. TÔM RIM BA CHỈ
5. GÀ TA LUỘC
6. CANH GÀ TA LÁ BÉP
7. CƠM TRẮNG
8. TRÁNG MIỆNG (CHUỐI)