Thực đơn dành cho khách lẻ

Cơm Niêu Đại Nam Việt – 10.000

CÁC MÓN XÀO
RAU MUỐNG XÀO TỎI 30.000 45.000
CẢI XANH SỐT DẦU HÀO 30.000 45.000
BÔNG CẢI XÀO TỎI 30.000 45.000
BÔNG CẢI XÀO BÒ/ XÀO HẢI SẢN 65.000 80.000
ĐỌT SU, ĐỌT BÍ XÀO TỎI 40.000 60.000
ĐỌT LANG XÀO TỎI 30.000 45.000
BÔNG THIÊN LÍ XÀO TỎI 40.000 60.000
BÔNG THIÊN LÍ XÀO BÒ/ XÀO HẢI SẢN 65.000 80.000
LÁ BÉP XÀO BÒ 60.000 80.000
RAU TẬP TÀNG KHO QUẸT 40.000 60.000
NGŨ QUẢ LUỘC KHO QUẸT 40.000 60.000
TỘC XÀO BÒ 65.000 80.000

 

RAU TRỘN
SALAT TRỘN DẦU DẤM 25.000 40.000
SALAT TRỘN TRỨNG 35.000 45.000
SALAT TRỘN BÒ 50.000 70.000
CÀ PHÁO DƯA CHUA 5.000 10.000

 

CÁC MÓN CÁ KHO
LÒNG TONG KHO TIÊU XANH 40.000 60.000
CÁ SUỐI KHO TỘ 40.000 60.000
CÁ KÈO KHO RAU RĂM 40.000 60.000
CÁ DIẾC KHO RAU RĂM 50.000 70.000
CÁ LÓC ĐỒNG KHO TỘ 50.000 70.000
CÁ HÚ KHO TỘ 40.000 60.000
CÁ NGỪ KHO THƠM 40.000 60.000

 

CÁC MÓN CHIÊN
CÁ TRÊ ĐỒNG MẮM GỪNG 40.000 60.000
CÁ THU CHIÊN SỐT CÀ 70.000 90.000
TRỨNG CHIÊN THỊT BẰM 30.000 40.000
TRỨNG CHIÊN HÀNH 25.000 35.000

 

HẢI SẢN CÁC MÓN
HẢI SẢN XÀO HÀNH CẦN 80.000 100.000
HẢI SẢN XÀO CHUA NGỌT 80.000 100.000
HẢI SẢN XÀO THẬP CẨM 70.000 90.000
TÔM RIM NƯỚC DỪA 60.000 80.000
TÔM RIM THỊT BA CHỈ 50.000 70.000

 

CÁC MÓN GÀ TA
GÀ TA KHO SẢ ỚT 90.000
GÀ TA KHO GỪNG 90.000
GÀ TA LUỘC 150.000

 

CÁC MÓN HEO
THỊT LUỘC TÔM CHUA 50.000 70.000
THỊT KHO TRỨNG 50.000 70.000
SƯỜN NON RAM MẶN 60.000 80.000
BA CHỈ QUAY – DƯA LEO 60.000 80.000
THỊT KHO ĐẬU HŨ 40.000 60.000
SƯỜN XÀO CHUA NGỌT 70.000 90.000
TIM GAN XÀO HÀNH CẦN 60.000 80.000

 

CÁC MÓN CANH
CANH CHUA CÁ LÓC 60.000 80.000
CANH CHUA HẢI SẢN 70.000 90.000
CANH CẢI XANH THỊT BẰM 40.000 60.000
CANH KHỔ QUA DỒN THỊT 60.000 80.000
CANH TẬP TÀNG NẤU TÔM 60.000 80.000
CANH BẦU NẤU TÔM 45.000 60.000
CANH GÀ TA LÁ GIANG 80.000 100.000
CANH GÀ TA LÁ BÉP 80.000 100.000
CANH CUA RAU ĐAY 50.000 70.000
CANH CUA LÁ BÉP 60.000 80.000