Nhà Rông – Nơi chứa đựng yếu tố tâm linh

Trong tín ngưỡng của người Tây Nguyên, nhà Rông là chỗ ở của vị thần bản mệnh của cộng đồng, vị thần chung được coi là linh thiêg nhất của cả làng . Phổ biến ở các dân tộc tục thờ bản mệnh của làng trong một vật thiêng, thường là hòn đá đặc biệt đặt trong túi vải treo trong nhà rông. Nhà rông đẹp chắc chắn sẽ được các vị thần phù hộ.

dai-nam-viet-001 dai-nam-viet-004 dai-nam-viet-009

dai-nam-viet-002 dai-nam-viet-033