Lễ khánh thành nhà Rông Đại Nam Việt

Lễ khánh thành Nhà Rông Đại Nam Việt vào ngày 26/12/2015, tại Thôn 5B, Xã Đinh Trang Hòa,  Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

nha-rong-1

nha-rong-1a

nha-rong-2

nha-rong-4

nha-rong-9

nha-rong-8

nha-rong-7

nha-rong-6

 

nha-rong-3

nha-rong-5